Корупційні правопорушення та їх наслідки в освітньому процесі

  • Дата публікації: 29.09.2023

Корупція є однією із найнебезпечніших загроз правам людини, демократії, правопорядку, чесності, отримання якісної освіти та соціальній справедливості, вона перешкоджає економічному розвитку та загрожує належному і справедливому функціонуванню, як держави та суспільства в цілому, так і сфери освіти зокрема. Тому перешкоджання виникненню та розвитку цієї проблеми є одним із пріоритетних напрямків розвитку УДПУ імені Павла Тичини.

27 вересня 2023 року проведено науково-практичний семінар «Корупційні правопорушення та їх наслідки в освітньому процесі» для здобувачів вищої освіти НН Інституту економіки та бізнес-освіти.

Доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Євген Підлісний, розпочинаючи зустріч, відзначив, що нині в Україні існує нагальна потреба застосування антикорупційних заходів на різних рівнях. Відповідно до чинного законодавства, зокрема, Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», критично важливо застосовувати антикорупційні заходи на політичному, правовому, інституційному, управлінському, економічному та освітньому рівнях одночасно.

Провідний фахівець з питань запобігання та виявлення корупції Роман Кравченко у своєму виступі наголосив, що для розробки ефективних заходів протидії корупції необхідний глибокий науково обґрунтований аналіз задля виявлення причин її виникнення. Зокрема, для антикорупційної практики в освітній галузі актуальним є застосування європейського досвіду: нормативно-правове забезпечення процесу освіти – підвищення професійного рівня та інституційного забезпечення управління – прискіплива увага зі сторони суспільства, забезпечення вільного доступу до інформації, що отримуються навчальними закладами.

Створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки разом з дієвим контролем за дотриманням працівниками принципів доброчесності дозволить зменшити вплив корупційних складових на попередження випадків корупційних дій учасників освітнього процесу.

Міні галерея


Травень
Липень