Академічна доброчесність – основа забезпечення якісного освітнього процесу

  • Дата публікації: 28.09.2023

27 вересня 2023 року за ініціативи кафедри економіки та соціально-поведінкових наук проведено науково-практичний семінар «Академічна доброчесність – основа забезпечення якісного освітнього процесу» для здобувачів вищої освіти НН Інституту економіки та бізнес-освіти.

Доцент кафедри Євген Підлісний відзначив, що нині, згідно із статтею 58 Закону України «Про вищу освіту», всі науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники зобов’язані дотримуватися в освітньому процесі та науковій (творчій) діяльності академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами вищої освіти.

Юрисконсульт університету Анастасія Шейко у своєму виступі вказала, що інтеграція академічної доброчесності в систему освіти є запорукою покращення якості освіти. Ми живемо у глобалізованому світі, світі fake news та пост-правди. Якісна освіта формує цінності та інтелектуальний потенціал людини. Інституційно закріпивши принципи академічної доброчесності в систему вищої освіти, ми створимо якіснішу та ефективнішу освітню сферу в УДПУ імені Павла Тичини, яка виховуватиме професіоналів із проактивною та свідомою громадянською позицією.

В підсумку присутні дійшли згоди, що Європейське наукове співтовариство вже в повній мірі сформували нормативне і світоглядне сприйняття проблеми академічної доброчесності та відповідальності за її порушення. При цьому в УДПУ імені Павла Тичини академічна доброчесність має стати нормою життя кожної особи задіяної в науковому та освітньому просторі. Тільки такі кроки ведуть до відкритості, справедливості та підвищення якості освіти і відповідно надаватимуть ефективний поштовх до сталого розвитку громадянського суспільства в цілому.

Міні галерея


Травень
Липень