ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ ВСТУПНИКУ НА НАВЧАННЯ В 2023 РОЦІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР

 • Дата публікації: 10.07.2023

Крок 1. Реєстрація електронного кабінету

З 01 липня вступник реєструє особистий електронний кабінет на вебсайті ЄДЕБО (Єдиної державної електронної бази з питань освіти).

Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ – зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основу вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ/сертифіката ЗНО (за наявності даних різних років та іспитів потрібно вказати будь-який з передбачених до використання на відповідний ступінь вступу;
 • тип та номер (серію та номер) документа, що посвідчує особу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ);
 • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Увага! Особа, яка має підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, у разі недоступності в державних реєстрах відповідних документів до подання першої заяви має звернутись до Приймальної комісії одного із закладів вищої освіти (особисто або електронною поштою, якщо заклад вищої освіти спроможний дистанційно провести належну перевірку документів) та надати документи, що підтверджують указане право, для створення в ЄДЕБО картки фізичної особи та завантаження сканованих копій цих документів.

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичина працює Інформаційно – консультаційний центр для надання допомоги вступникам під час реєстрації особистого електронного кабінету та подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру:

 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо), у документі про раніше здобуту освіту (основу вступу), у даних учасників ЗНО / НМТ / ЄФВВ / ЄВІ;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту (основа вступу), інформація про який відсутня в ЄДЕБО, за умови, що документи про освіту видані до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • для реєстрації спеціальних умов участі у вступній кампанії.

З 1 липня до 21 серпня в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини працюватиме інформаційно-консультаційний центр за адресою: вул. Садова, 26, каб. 108 (новий корпус).

Після перевірки даних на зазначену вступником адресу електронної пошти надійде повідомлення для активації особистого електронного кабінету вступника.

Активація особистого електронного кабінету вступника в ЄДЕБО надає вступнику можливість доступу до особистого електронного кабінету вступника на вебсайті ЄДЕБО.

Доступ до особистого електронного кабінету вступника здійснюється з використанням логіну та паролю, вказаних під час реєстрації.

В особистому електронному кабінеті вступник

 • вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку університету зі вступником,
 • а також завантажує кольорову фотокартку розміром 3х4 (до 1 МБ у форматі .jpg).

До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів, завантажити копії документів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифікатів ЗНО/сертифіката НМТ різних років.

!!! Вступникам пільгових категорій, які вступають на навчання за результатами співбесід

Заяви для участі у вступних іспитах подаються через особисті електронні кабінети вступників (у разі відсутності особистого кабінету вступника – в паперовій формі) з 03 липня до 10 липня до 17:00.

Крок 2. Подання заяв на вступ

З 19 по 31 липня вступники на навчання для здобуття вищої освіти подають заяви в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника (крім визначених у Правилах прийому випадків).

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення та ще до 15 заяв на місця навчання за рахунок кошів фізичних та/або юридичних осіб:

5 + 15 = 20

У заяві вступники вказують:

 • ступінь вищої освіти;
 • основу вступу;
 • конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми;
 • форму здобуття освіти;
 • інформацію про вступника.

У заявах на місця державного замовлення зазначається пріоритетність (при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність), зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання та/або спеціальні умови вступу на навчання за державним замовленням вступник зазначає у кожній заяві, що подається. Врахування права на спеціальні умови підтверджує кожен університет, до якого подано відповідну заяву, на підставі документа, наявного в спеціальному модулі ЄДЕБО фізичних осіб.

До кожної заяви вступником вноситься текст мотиваційного листа.

Подані вступником заяви відображаються в ЄДЕБО (до якої має доступ університет, обраний вступником).

Крок 3. Виконання вимог до зарахування

05 серпня 2023 року відбудеться надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих здобувати вищу освіту за кошти державного бюджету.

Особи, яким надійшло повідомлення в особистому електронному кабінеті вступника про отримання рекомендації до зарахування на місця державного замовлення, в строк з 05 серпня до 08 серпня мають підтвердити вибір місця навчання в особистому електронному кабінеті та особисто в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Підставою для зарахування особи на навчання є:

 1. Підтвердження місця навчання в е-кабінеті;
 2. Виконання вимог до зарахування;
 3. Укладення договору про навчання (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

Виконання вимог до зарахування – це подання в Приймальну комісію вступником особисто копій документів (при собі мати оригінали):

 1. 6 фото 3х4;
 2. Копія паспорта (1,2,11 ст.)/ копія ID-картки з двох сторін та витяг з Дії про місце проживання;
 3. Копія ідентифікаційного коду;
 4. Документ про освіту + додаток до нього (копія);
 5. Результат НМТ/ЗНО (копія);
 6. Військово-обліковий документ (копія) – для вступників чоловічої статі.

У разі неможливості особистої присутності вступник може надіслати копії документів, які завірені особистим кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та які перебувають на ній, можуть укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання.

Якщо заява вступника не отримала рекомендацію на місце державного бюджету, то ця заява розглядається на контракт, згідно із рейтинговим балом. Вступник має виконати вимоги дозарахування, укласти договір про навчання та фінансовий договір.

Травень
Липень