ЗАХИСТ КУРСОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ І-ГО КУРСУ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

  • Дата публікації: 02.06.2023

У непростий час для країни магістранти НН інституту економіки та бізнес-освіти УДПУ імені Павла Тичини та викладачі кафедри економіки та соціально-поведінкових наук всіма силами намагаються відновити звичайний темп навчання.

30 квітня 2023 року на кафедрі економіки та соціально-поведінкових наук відбувся захист студентами 52м групи курсових робіт з дисципліни «Економічне управління підприємством». 

Захист курсових робіт – це важлива складова освітнього процесу, яка допомагає здобути нові знання та навички для захисту кваліфікаційної роботи в майбутньому. Курсові роботи виконані студентами з дотриманням методичних вимог до їх написання та відповідно до «Положення про дотримання принципів академічної доброчесності в УДПУ імені Павла Тичини».

В умовах воєнного часу захист курсових робіт проводився дистанційно, за допомогою платформи Google Meet та інформаційно-освітнього середовища Moodle. У процесі захисту студенти продемонстрували наукові здобутки, засвідчили ґрунтовне володіння теоретичним матеріалом, уміння вирішувати поставлені перед ними завдання, що є необхідною умовою подальшого професійного становлення.

 Відповідаючи на запитання членів комісії, студенти розкривали власне бачення щодо вирішення поставлених у курсовій роботі завдань та досягнення мети. Усі роботи об’єктивно та позитивно оцінені та мають необхідний для такого виду робіт відсоток унікальності. 

Сьогодні Україні як ніколи потрібна підтримка, тому студенти роблять усе можливе для майбутнього нашої держави. Захист курсових робіт магістрантами довів, що навіть у такий складний і нелегкий час українські студенти показують досить високі результати в навчанні. 

Бажаємо магістрантам успіхів, а також досягнення у майбутньому своїх професійних цілей!

Міні галерея


Травень
Липень