Неформальна освіта для здобувачів вищої освіти ОПП Маркетинг

  • Дата публікації: 27.06.2023

Концепція безперервного навчання є сучасним трендом, що оживлює весь освітній процес та вимагає всебічного й рівномірного розвитку.

Освітній процес здобувачів спеціальності 075 Маркетинг Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти проходить не лише в університетських аудиторіях, а й з використанням неформального навчання.

Студенти другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми Маркетинг активно беруть участь у конференціях, семінарах, тренінгах, а також відвідують цікаві навчальні курси. Так, Корнєєва Ольга, Корнєєва Ірина, Кубарська Дарина шляхом неформальної освіти під час проходження онлайн-курсів на платформі Prometheus здобули нові знання. Відповідно до Порядку визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, за рішенням предметної комісії, вищезазначеним студентам були визнані результати їх навчання, отримані  у неформальній освіті і перезараховано складові дисципліни «Комплексний (міжпредметний) тренінг».

Неформальне навчання дозволяє здобувачам вищої освіти набути нових компетентностей та збагатити свій кругозір цікавим досвідом.

   

Міні галерея


Травень
Липень