РЕЄСТРАЦІЯ НА ЄВІ/ЄФВВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО МАГІСТРАТУРИ

 • Дата публікації: 08.05.2023

У 2023 році вступ для здобуття ступеня магістра передбачає складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ) або єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

Для вступу на всі спеціальності, (окрім вступників на контракт, які вступатимуть на спеціальності, яким надається особлива підтримка держави на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) потрібно скласти ЄВІ.

Для вступу на спеціальності галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 061 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини» потрібно, окрім ЄВІ, скласти ще ЄФВВ.

Обов’язковою умовою складання ЄВІ та ЄФВВ для вступу в магістратуру є реєстрація вступника.

Приймальна комісія УДПУ імені Павла Тичини здійснює реєстрацію як очно (за умови особистої присутності вступника) – особиста реєстрація, так і дистанційно (дистанційна реєстрація).

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування триватиме з 8 до 31 травня.

Перелік документів, необхідних для реєстрації:

 • заява-анкета;
 • документ, що посвідчує особу;
 • фото 3х4 (у паперовій або електронній формі у форматі jpg. або png. не більше 1 мб.);
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулих роках);
 • медичний висновок за формою 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження ЄВІ);
 • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання).

Вступники (ОС «Бакалавр») для вступу на ОС «Магістр» у разі дистанційної реєстрації зможуть надіслати скан-копії (фотокопії) документів для реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ на електронну адресу vstup@udpu.edu.ua

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перед початком реєстрації вступника працівник приймальної комісії має перевірити наявність документів, потрібних для реєстрації, і надати відповідь про отримання документів (на електронну адресу, з якої надійшли документи, або за допомогою іншого визначеного закладом каналу зв’язку):

 • підтвердити отримання документів і повідомити, що документи взято для опрацювання, – якщо особа має право брати участь у конкурсному відборі та надала всі копії документів;
 • повідомити про потребу в додатковому вивченні документів – якщо особа надала довідку, видану за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу, а в представника приймальної комісії виникли сумніви щодо її достовірності;
 • повідомити про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови – якщо після перевірки документів установлено, що особа не має права брати участі у конкурсному відборі або надала не всі копії документів.

Вступник вважається зареєстрованим після виготовлення бланка екзаменаційного листка.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто, а також може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку («Нова Пошта»), у разі якщо про таку необхідність зазначено в заяві-анкеті.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в реєстрації в разі:

 • надання вступником недостовірної або неповної інформації, потрібної для реєстрації;
 • подання документів вступником, який відповідно до вимог законодавства не має права на участь у конкурсному відборі для здобуття ступеня магістра;
 • необхідності створення особі для проходження ЄВІ та/або ЄФВВ особливих умов, створення яких законодавством не передбачено.

Вступник може внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації вступнику необхідно звернутися до приймальної комісії, яка його зареєструвала, та повернути раніше виданий екзаменаційний листок для анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник бажає змінити персональні дані – він має надати документи, що підтверджують зміну персональних даних.

Інформація сформована на підставі наказу МОН № 418 від 12 квітня 2023 року «Про деякі питання нормативного забезпечення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти».

 

Телефони для консультації:

096-033-96-33 – Світлана

093-938-08-20 – Валерія

Адреса: вул. Садова, 2 каб. 208

e-mail: vstup@udpu.edu.ua

Травень
Липень