НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ФАХІВЦІВ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ БАКАЛАВР ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ»

  • Дата публікації: 05.05.2023

4 травня 2023 року кафедра економіки та соціально-поведінкових наук провела науково-практичний семінар «Особливості формування загальних компетентностей у фахівців освітнього ступеня бакалавр під час навчання у закладах вищої освіти» у дистанційному форматі.

Семінар проходив у рамках проведення Днів науки і був присвячений актуальній проблемі формування загальних компетентностей майбутніх економістів.

З вітальним словом та доповіддю виступив завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, доктор педагогічних наук, професор Олександр Кірдан. У своїй доповіді він ознайомив учасників семінару з проблемами формування загальних та професійних компетентностей здобувачів вищої освіти у навчально-професійній діяльності, наголосив на пріоритетності формування та розвитку Soft skills майбутніх економістів, як невід’ємного складника їх професійної підготовки та запоруки успішного працевлаштування, кар’єрного росту.

Цікавим був матеріал з яким виступила доцента кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, кандидат економічних наук Олена Гарник. У своїй доповіді вона наголосила на формуванні самостійності майбутніх економістів, вмінні практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях як шлях реалізації компетентнісного підходу в економічній освіті 

У семінарі взяли участь науково-педагогічні працівники інституту, здобувачі вищої освіти, а також представники бізнесу. Зокрема, значний інтерес викликала доповідь підприємця (ПП «ФростКлімат»), волонтера Романа Гурочкіна «Особливості розвитку сучасного бізнесу та необхідність адаптації здобувачів вищої освіти до умов сьогодення». Він розповів про особливості побудови кар’єри молодими спеціалістами, залежності їх кар’єрного зростання від рівня фахової підготовки та особистих якостей.

Під час обговорення питання проблеми формування загальних компетентностей майбутніх економістів, відбувся обмін думками, досвідом учасників семінару та очікуваннями щодо побудови кар’єрних траєкторій.

Результати роботи семінару будуть використані у процесі удосконалення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка.

Міні галерея


Травень
Липень