Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку економіки: світові та національні аспекти».

  • Дата публікації: 31.05.2023

30 травня 2023 року на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку економіки: світові та національні аспекти».

Співорганізаторами конференції стали Комратський державний університет (Молдова), Даугавпільський університет (Латвія), Академія прикладних наук ім. Дж. Коменського в Лєшно (Польща) та Університет імені Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Основними напрямами обговорення були актуальні проблеми сучасного стану функціонування економіки, зокрема:

  1. Макроекономічні аспекти соціально-економічного розвитку.
  2. Інновації та підприємництво як основа економічного зростання країни.
  3. Тенденції розвитку менеджменту та маркетингу в умовах сучасних викликів.
  4. Фінансове забезпечення розвитку економіки на національному та міжнародному рівнях.
  5. Обліково-аналітичне забезпечення економічних процесів.
  6. Індустрія гостинності: сучасні виклики та перспективи.

До учасників конференції з вітальним словом звернулися:

Тетяна Годованюк – д-р пед. наук, професор, проректор з наукової роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Максим Слатвінський – канд. екон. наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Учасниками конференції стали науковці та здобувачі вищої освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та інших провідних закладів вищої освіти України, серед яких: Навчально-науковий центр проєктних технологій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Одеський національний технологічний університет, Національний авіаційний університет, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Запорізький національний університет, Національний транспортний університет, Державний університет телекомунікацій, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», Державний податковий університет, Вінницький національний аграрний університет. 

Організація і проведення міжнародних науково-практичних конференцій сприяє розширенню кола міжнародного наукового співробітництва університету, виходу української освіти і науки на світовий рівень.

Міні галерея


Травень
Липень