Захист звітів з навчальної практики здобувачами вищої освіти ступеня бакалавра Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти

  • Дата публікації: 10.04.2023

Навчальна практика є одним із важливих аспектів у системі практичної підготовки майбутніх фахівців. Мета навчальної практики – закріплення теоретичних знань, здобутих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення дисциплін, ознайомлення зі специфікою роботи, а також надбання навиків та умінь із застосування теоретичних знань у практичній діяльності. Під час проходження практики здобувачі закріплюють і поглиблюють набуті знання з теорії, формують вміння та навички практичної роботи.

6 квітня 2023р. відбувся захист навчальної практики в онлайн режимі на платформі Google Meet здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти IІ курсу денної форми навчання, які навчаються за освітніми програмами: «Економіка», «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Маркетинг», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», яка проходила з 27.02.2023р. до 26.03.2023р.

Звітуючи, здобувачі із захопленням ділилися отриманим досвідом практичної діяльності, де мали можливість ознайомитись з роботою підприємства, вивчити та охарактеризувати органи управління підприємством, їх структурними підрозділами та функціями. 

Під час захисту здобувачі показали достатні знання та високий рівень теоретичної підготовки, а сформовані навички індивідуальної та групової роботи, самоорганізації, систематичного набуття й поповнення знань, вмінь роботи за обраним фахом будуть запорукою їх подальшого професійного зростання.

Міні галерея


Травень
Липень