Заходи до Днів науки в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти

  • Дата публікації: 11.04.2023

З 3 квітня по 25 травня в рамках Всеукраїнського фестивалю науки в університеті проходять Дні науки. Головною метою проведення Днів науки є підвищення наукової діяльності в університеті, вдосконалення її організації, популяризація досягнень науковців, активізація участі науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти в науковій роботі. 

Викладацький та студентський колективи Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти активно долучається до заходів, що проводяться з цієї нагоди в університеті, а також планує реалізувати наступні наукові заходи:  

План заходів до Днів науки 

в Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти

 

Назва та мета заходу Дата та час проведення Цільова аудиторія Контактна особа
  1.  
Науково-практичний семінар «Особливості формування загальних компетентностей у фахівців освітнього ступеня бакалавр під час навчання у закладах вищої освіти»

Мета заходу: розглянути основні особливості формування компетентностей у фахівців освітнього ступеня бакалавр у сучасних умовах та їх значення в процесі формування висококваліфікованих фахівців

20 квітня 2023 р. Учасники заходу: викладачі, молоді науковці, здобувачі вищої освіти Стойка Віталій Олександрович, 

канд. екон. наук, доцент.

Тел.: +380974801959

E-mail: kaf.ekon@ukr.net

2. Круглий стіл на тему: «Інноваційна діяльність науковця і педагога: від теорії до успіху» 

Мета заходу: розгляд основних інноваційних видів діяльності в сучасному освітньому просторі та визначення основних критеріїв їх впровадження в освітній процес

21 квітня 2023 р. Науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, представники бізнесу Світовий О. М., 

д-р. екон. наук, професор. 

Е-mаіl: 

o.m. svitovyy@udpu.edu.ua

3.

Науково-практичний семінар «Формування механізмів антикризового управління туристичного бізнесу у сучасних умовах»

Мета заходу: аналіз процесів формування механізмів антикризового управління туристичним бізнесом в сучасних умовах.

28 квітня 2023 р.  Науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, представники бізнесу Слатвінська Л. А., канд. екон. наук, доцент.

Тел.: 096-359-55-71

E-mail: slatvinska.l@udpu.edu.ua; 

Кирилюк І. М., 

канд. екон. наук, доцент.

Тел.: +380974872048

E-mail: i.kyryluk@udpu.edu.ua 

4.

Науково-практичний семінар «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення територіальних громад»

Мета заходу: обговорення особливостей обліково-аналітичного процесу в управлінні територіальними громадами, визначення напрямів організації бюджетного обліку в територіальних громадах, а також розробка напрямів облікового забезпечення оптимізації управління територіальними громадами України

25 травня 2023 р. Науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, представники бізнесу  Дем’янишина О. А.,  

канд. екон. наук, доцент.

Тел.: +380679549221

E-mail: kaf_financy@udpu.edu.ua

5.

Міжнародна науково-практична конференція  

«Актуальні питання розвитку економіки: світові та національні аспекти»

Мета заходу: обмін результатами наукових досліджень; обговорення актуальних проблем розвитку економіки та визначення його перспектив у контексті сучасних викликів.

30 травня 2023 р. Науково-педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, представники бізнесу Бержанір І. А., 

канд. екон. наук, доцент.

Тел: +380680530645

Е-mаіl:

innaberzhanir@ukr.net

 

З детальною інформацією щодо проведення означених заходів можна ознайомитися тут (активне покликання на сторінку наукові заходи).

 

Травень
Липень