Розпочато процес вільного вибору дисциплін студентами!

  • Дата публікації: 07.03.2023

7 березня 2023 року відбулася онлайн зустріч здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти з заступником директора з навчально-методичної роботи, канд. екон. наук, доцентом Наталією Пачевою та гарантами освітніх програм щодо реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Під час зустрічі Наталія Олександрівна розповіла студентам про вимоги сучасної освітньої парадигми – студентоцентризм, можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії та особливості обрання дисциплін вільного вибору. Здобувачів ознайомили з «Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», Інструкцією для студентів щодо особливостей вибору дисциплін, переліком навчальних дисциплін, процедурою вибору і термінами здійснення запису.

Здобувачі, під час зустрічі, отримали корисні та інформативні поради щодо формування власної освітньої траєкторії та індивідуального навчального плану. 

 

Міні галерея


Травень
Липень