АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

  • Дата публікації: 20.03.2023

17 березня для здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавр та магістр Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти організовано зустріч на тему: «Академічна мобільність як важлива складова інтеграції вищої освіти до Європейського освітнього простору». 

Під час зустрічі начальник відділу міжнародних зв’язків Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Катерина Ільніцька ознайомила присутніх з порядком здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу, видами та формами академічної мобільності, принципом перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи.

Координатор з питань міжнародної співпраці та роботи з іноземними студентами Ірина Кирилюк проінформувала учасників освітнього процесу з діючими в університеті програмами академічної мобільності та умовами участі в них. 

Здобувач вищої освіти ОП «Менеджмент» Юля Гвінцадзе поділилася з присутніми власним досвідом участі в Міжнародній міждисциплінарній школі «Cross disciplines: How to study in an Interdisciplinary framework», організованій Університетом імені Адама Міцкевича в Познані,19 – 25 лютого 2023 р.

Питання, обговорені під час зустрічі, викликали жвавий інтерес у присутніх і зацікавленість щодо участі в майбутніх програмах.

Міні галерея


Травень
Липень