Участь у II Всеукраїнському конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «БІЗНЕС І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ ПІД ЧАС ВІЙНИ ТА ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ»

  • Дата публікації: 23.02.2023

Кожен день війна в Україні чинить руйнівний вплив на життя всіх українців, підриває економічну стабільність країни. Програма розвитку ООН в Україні формує світові норми та цінності приділяючи особливу увагу імплементації Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини. 

З нагоди 25-річчя заснування інституцій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини серед закладів вищої освіти відбувся ІІ Всеукраїнський конкурс наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених «Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни та повоєнного відновлення».

 В конкурсі взяли участь і здобувачі вищої освіти НН Інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, зокрема магістрант спеціальності 051 Економіка Веніамін Щербак з темою дослідження: «ESG-принципи ведення бізнесу в Україні: реальність та перспективи» під керівництвом канд. екон. наук, доцента кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Світлани Ткачук.

У результатах дослідження здобувачем особливо акцентовано увагу на те, що з початком війни безпека працівників стала одним із ключових пріоритетів для бізнесу, втім, екологічні проблеми та питання пов’язані з дотриманням прав людини часто залишалися поза увагою. 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, серед 13 закладів вищої освіти, отримав подяку від організаторів конкурсу за подані якісні роботи, а магістрант Веніамін Щербак – сертифікат учасника.

Травень
Липень