Захист виробничої практики ОС «Бакалавр»

  • Дата публікації: 13.12.2022

Виробнича практика здобувачів вищої освіти є складовою частиною навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини  і здійснюється з метою закріплення теоретичних знань, ознайомлення з майбутньою професією, набуття досвіду самостійної роботи та виробничих навиків і вміння приймати самостійно рішення в реальних виробничих умовах.

З 07.11.2022 р. до 04.12.2022 р. практику проходили здобувачі вищої освіти ОС «Бакалавр» денної форми навчання Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти, що навчаються за освітніми програмами: «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм». Під час практики здобувачі мали можливість вивчити організаційно-економічну діяльність, опрацьовувати фінансову звітність, виконувати доручення фахівців, закріпити теоретичні знання, здобуті при вивченні навчальних дисциплін, вивчити техніко-економічні умови діяльності підприємства, установи, організації, їх фінансового стану та ознайомитися з організацією фінансової роботи, набути навичок практичного застосування теоретичних знань для розв’язання завдань.

     Завершальним етапом у виробничій практиці є представлення результатів її проходження під час захисту звітів, який відбувся в онлайн-режимі 9 грудня 2022 року. Здобувачі освіти у повному обсязі виконали програму практики та успішно захистили звіти, показавши достатній рівень знань теоретичного матеріалу та практичні навички за фахом.  

 

 

Міні галерея


Травень
Липень