Участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості освітніх програм

  • Дата публікації: 15.12.2022

15 грудня 2022 року відбулась чергова зустріч гарантів освітніх програм Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти із студентським самоврядуванням. Здобувачі вищої освіти постійно залучаються до обговорення освітніх програм та покращення освітнього процесу, оскільки вони є повноцінними партнерами щодо процесу забезпечення якості вищої освіти.

Під час зустрічі гаранти ОП нагадали здобувачам вищої освіти як реалізуються принципи студентоцентрованості й академічної свободи в освітньому процесі, акцентували увагу не лише на формуванні професійних компетентностей, а й так званих «soft skills» (соціальних навичок), особливостях формування індивідуальної траєкторії навчання за рахунок вільного вибору, інтернаціоналізації ОП через участь здобувачів у програмах міжнародного та національного обміну.

У підсумку представники студентського самоврядування конкретизували свої пропозиції щодо перегляду освітніх програм, а саме – запровадження нових освітніх компонентів, модулів, тем; форм та методів навчання задля кращого досягнення результатів навчання; обсягів практичної підготовки тощо.

Зустріч видалася результативною як для здобувачів вищої освіти, так і для гарантів освітніх програм.

 

Міні галерея


Травень
Липень