Зустріч гаранта ОП «Облік і оподаткування» з першокурсниками

  • Дата публікації: 16.11.2022

11 листопада 2022 року відбулася онлайн-зустріч здобувачів вищої освіти першого курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 Облік і оподаткування з гарантом освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування», кандидатом економічних наук, доцентом Олесею Дем’янишиною, проєктною групою та в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки.

Із вітальним словом до майбутніх фахівців з обліку та оподаткування звернулась в.о. завідувача кафедри Наталія Гвоздєй, яка зосередила увагу здобувачів на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності в освітньому процесі.

Гарант ОП ознайомила першокурсників з метою та основними принципами викладання в межах програми, із структурою і змістовим наповненням освітньо-професійної програми, розповіла про необхідність та доречність залучення здобувачів як повноцінних партнерів до процесу забезпечення якості вищої освіти. Детально зупинилась на програмах академічної мобільності – як міжнародних, так і національних. Акцентувала увагу на необхідності формування у майбутніх фахівців не лише професійних компетентностей, а й так званих «Soft skills».

Окремо розглянули питання розвитку і використання можливостей реалізації принципу ініціативного самонавчання, порядку зарахування результатів неформальної та інформальної освіти.

Щиро сподіваємося, що незважаючи на складні часи, здобувачі вищої освіти першого курсу зможуть в повному обсязі реалізувати свої сподівання щодо навчання, розвинути себе як особистостей, використовуючи усі можливості освітнього процесу.

 

Міні галерея


Травень
Липень