Захист практики здобувачами вищої світи ОС «Магістр» 

  • Дата публікації: 16.11.2022

В сучасних умовах розвитку освіти, науки і ведення бізнесу підвищуються вимоги до рівня підготовки здобувачів вищої освіти. Одним із напрямів удосконалення навчального процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини є впровадження системи практичної підготовки майбутніх фахівців шляхом проходження практики на різних підприємствах, установах та організаціях, згідно з укладеними договорами. 

З 03.10.2022 р. до 30.10.2022 р. практику проходили здобувачі вищої освіти ОС «Магістр» денної форми навчання Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти, які навчаються за освітніми програмами: «Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Менеджмент. Бізнес-адміністрування», «Менеджмент. Управління фінансово-економічною безпекою», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм».

15 листопада 2022 року відбувся захист звітів з практики, під час якого здобувачі давали змістовні відповіді на запитання членів комісії, зокрема висвітлили пропозиції щодо фінансового стану та результатів діяльності підприємств, їх організаційної структури й системи управління, прав та обов’язків спеціалістів, запровадження сучасних форм організації виробництва тощо. Керівники практики відзначили, що подальше становлення фахівців в Україні в цілому та Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти зокрема обумовлює необхідність опанування сучасними методами управління, сприйняття світових фінансових цінностей, маркетингових правил та облікових норм, зберігаючи й використовуючи при цьому національні надбання, отримані через історичну культуру.

 

 

Міні галерея


Квітень
Червень