Робоча зустріч з першокурсниками ОП «Облік і оподаткування» 

  • Дата публікації: 23.11.2022

 23 листопада 2022 відбулася зустріч гаранта освітньої програми, проєктної групи та науково-педагогічних працівників кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки із здобувачами першого курсу за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» освітнього ступеня «бакалавр» щодо ознайомлення з порядком реалізації здобувачами освіти індивідуальної освітньої траєкторії за рахунок як вибіркових компонент, так і академічної мобільності, з переліком можливих програм для реалізації міжнародного та національного обміну.

Гарант освітньої програми «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Олеся Дем’янишина звернула увагу здобувачів вищої освіти на порядок вибору вибіркових дисциплін, ознайомила з переліком навчальних дисциплін вільного вибору. 

Окремо зупинились на необхідності дотримання принципів академічної доброчесності під час навчання та відповідальності за недоброчесну поведінку як з боку здобувачів, так і науково-педагогічних працівників. Першокурсники мали можливість поставити запитання гаранту та отримали вичерпну відповідь.

Гарант вказала на локації необхідної для здобувачів інформації на офіційному сайті університету та інституту.

Міні галерея


Травень
Липень