Результати діяльності науково-дослідної лабораторії маркетингу та управління бізнесом у 2022 році

  • Дата публікації: 15.11.2022

15 листопада 2022 року відбулось щорічне підсумкове засідання членів науково-дослідної лабораторії маркетингу та управління бізнесом. Завідувач лабораторії, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Світлана Подзігун зазначила, що головна мета діяльності наукової лабораторії – це розроблення теоретичних положень і практичних рекомендацій з удосконалення маркетингової діяльності та підходів до управління бізнесом.

Під час підбиття підсумків роботи наукового підрозділу зазначено, що незважаючи на складні умови роботи в умовах воєнного стану, впродовж 2022 року членами лабораторії маркетингу та управління бізнесом підготовлено та надруковано: 2 монографії; 4 статті у виданнях Web of Science та Scopus; 5 статей у закордонних виданнях; 5 статей у фахових виданнях та понад 20 тез доповідей. Взято участь у 10 міжнародних та 10 Всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також конференціях за кордоном.

Лабораторією надано наукову послугу щодо навчально-методичного супроводу проведення аналізу ризиків під час розробки і впровадження нового товару/послуги на ринок, на суму 1580 грн. Укладено договір про партнерство та співробітництво «Розвиток науково-дослідної діяльності та освітньої діяльності сторін, інформаційне забезпечення та забезпечення мобільності професорсько-викладацького складу» з Діджитал агентством «Parasol Island GmbH» (Німеччина), № 23 від 05.07.2022 р. Встановлено попередні договірні відносини з Громадською організацією «Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань», (м. Суми, Сумська обл.), № 2, УГООТГ від 08.04.2022 р. та ТОВ «ПК «Зоря Поділля», (м. Гайсин, Вінницька обл.), № 8/22, УПУОЙП від 19.08.2022 р.

Члени лабораторії працюють над дослідженням згідно тематики, зареєстрованої в УкрІНТЕІ: «Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової економічного розвитку регіонів». Науково-дослідна лабораторія стала співорганізатором 2 науково-методичних семінарів. Важливим аспектом діяльності лабораторії в звітному році була студентська науково-дослідна робота. На базі лабораторії продовжують ефективно функціонувати 3 наукових гуртки та 2 проблемні групи.

Міні галерея


Травень
Липень