IХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»

  • Дата публікації: 18.11.2022

17 листопада 2022 року на базі Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулася IХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки».

Метою проведення конференції було висвітлення наукових здобутків у сфері соціально-економічного розвитку держави, обмін результатами наукових досліджень, обговорення актуальних проблем забезпечення економічного зростання.

Конференція стала майданчиком для обговорення за такими напрямками:

  1. Макроекономічні аспекти соціально-економічного розвитку.
  2. Сучасні тренди у розвитку фінансів, страхування та банківського бізнесу.
  3. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання.
  4. Фінансово-економічна безпека як основа зміцнення національної економіки.
  5. Вітчизняні та міжнародні стратегії маркетингової та логістичної діяльності підприємств.
  6. Розвиток систем менеджменту в організаціях різних форм власності.
  7. Сучасний стан та тенденції розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.
  8. Актуальні проблеми розвитку туристичного бізнесу в Україні.
  9. Розвиток індустрії гостинності України: концепція, проблеми та перспективи.

Учасниками конференції стали здобувачі вищої освіти та молоді науковці Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та інших провідних закладів вищої освіти України, серед яких Одеського національного економічного університету, Одеського національного університету імені  І. І. Мечникова, Національної академії статистики, обліку та аудиту, Сумського державного університету.

Матеріали конференції розміщені на офіційному форумі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Всі учасники мали можливість ознайомитися з цими матеріалами та обговорити найбільш актуальні питання.

Проведення заходів такого рівня дає можливість молодим вченим та здобувачам вищої освіти узагальнювати напрацювання вітчизняних та зарубіжних фахівців у сфері економіки та обмінюватися напрацьованими результатами.

 

 

 

Міні галерея


Травень
Липень