ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Дата публікації: 21.10.2022

 20 жовтня 2022 року відбулася зустріч здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» з гарантом програми, канд. екон. наук, доцентом кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Оксаною Вінницькою.

Під час зустрічі гарант освітньої програми ознайомила студентів зі структурою, орієнтацією та особливостями цієї програми, наголосила про необхідність та доречність залучення здобувачів освіти як повноцінних партнерів до процесу забезпечення якості вищої освіти, про можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів.

Оксана Вінницька звернула особливу увагу на питання національної та міжнародної академічної кредитної мобільності та особливості обрання дисциплін вільного вибору, академічної доброчесності, інформацію щодо особливостей неформальної та інформальної освіти і можливості перезарахування набутих компетенцій під час навчання в університеті.

Насамкінець, гарант освітньої програми побажала здобувачам мирного неба, творчого натхнення, їм бути соціально активними та подальших успіхів у навчанні.

Міні галерея


Травень
Липень