ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Дата публікації: 21.10.2022

21 жовтня 2022 року відбулася зустріч здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Облік і оподаткування» з гарантом програми, д. екон. наук, професором кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Володимиром САВЧЕНКО.

Під час зустрічі член проєктної групи освітньої програми канд. екон. наук, доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки                      Тетяна ДЕМЧЕНКО ознайомила студентів зі структурою, орієнтацією та особливостями ОПП «Облік і оподаткування», акцентувала увагу на необхідності та доречності залучення здобувачів освіти як повноцінних партнерів до процесу забезпечення якості вищої освіти, про можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів. Також було наголошено про порядок та критерії оцінювання результатів навчання  здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

В ході зустрічі особливу увагу було звернуто увагу на питання національної та міжнародної академічної кредитної мобільності та особливості обрання дисциплін вільного вибору, академічної доброчесності, інформацію щодо особливостей неформальної та інформальної освіти і можливості перезарахування набутих компетенцій під час навчання в університеті.

Гарант освітньої програми побажав здобувачам мирного неба, творчого натхнення та подальших успіхів у навчанні.

Травень
Липень