ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ

  • Дата публікації: 24.10.2022

Зміни в сучасному освітньому середовищі України потребують постійного підвищення професійної компетентності науково-педагогічних працівників.

Згідно плану підвищення кваліфікації у період 21.03–21.10.2022 р. викладачі інституту Максим Барвінок, Ірина Кирилюк, Оксана Литвин, Інна Поворознюк успішно пройшли навчання у Центральному інституті післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України.

Отримані знання на курсах підвищення кваліфікації за напрямом «Soft skills: розвиток гнучких метанавичок в освітньому процесі» дають можливість  надалі  краще  адаптуватися  в  умовах  соціальних змін, адекватно оцінювати та інтерпретувати складні ситуації і проблеми, що виникають при взаємодії учасників освітнього процесу, приймати і виконувати ефективні рішення з урахуванням людського фактору, конструктивно взаємодіяти як в професійному, так і в міжособистісному спілкуванні.

Міні галерея


Травень
Липень