ОГОЛОШЕННЯ!

  • Дата публікації: 03.10.2022

Настановчу конференцію
з виробничої практики для здобувачів вищої освіти ІІ курсу
освітнього ступеня «Магістр» денної форми навчання, які
навчаються за спеціальностями: Облік і оподаткування,
Менеджмент, Фінанси, банківська справа та страхування,
Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність, Економіка, Готельно-ресторанна справа та
Туризм

буде проведено 04 жовтня о 13.00 год. за допомогою
платформи Google Meet

https://meet.google.com/ysd-psnh-mkv

Запрошуються здобувачі вищої освіти, керівники практики,
завідувачі кафедр

Червень
Серпень