Міжнародне наукове онлайн стажування «Академічна доброчесність»

  • Дата публікації: 08.08.2022

Завідувач кафедри і гарант освітньої програми «Менеджмент» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Світлана Подзігун, гарант освітньої програми «Маркетинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти Наталія Пачева з 27 червня до 5 серпня 2022 року проходили наукове онлайн-стажування для освітян «Академічна доброчесність» організоване UKSW, IIASC Foundation (Польща) та перейняли досвід зарубіжних закладів освіти щодо реалізації академічної доброчесності в освітньому середовищі.

Мета стажування – ознайомлення з європейськими підходами щодо питання наукового плагіату та популяризації академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян і поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною та Польщею.

Онлайн-стажування складалося з трьох етапів:

  1. 1. Проведення круглого столу спільно з колегами з Польщі, навчальні презентації та консультації з експертами щодо академічної доброчесності в реальному режимі (27.06 – 01.07.2022 р.);
  2. Дистанційне навчання (02.07 – 17.07.2022 р.);
  3. Самостійне дослідження, написання та захист наукового есе в рамках теми стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» (18.07 – 05.08.2022 р.).

По закінченню стажування учасники заходу отримали сертифікати (у загальній кількості 180 годин/6 кредитів ECTS). Наукове стажування містило багато корисного матеріалу, дало можливість знайомства та обміну досвідом із викладачами інших закладів вищої освіти.

 

Міні галерея


Червень
Серпень