Реєстрація на МКТ/МТНК

 • Дата публікації: 13.06.2022

Шановні вступники!

Відповідно до листа МОН України №1/5837-22 від 01.06.2022 року «Про особливості реєстрації осіб для участі в магістерському тесті навчальної компетентності та магістерському комплексному тесті», реєстрація триватиме з 27 червня до 18 липня 2022 року (до 18:00).

Вступники (ОС «Бакалавр») для вступу на ОС «Магістр» за спеціальностями:

 • 051 Економіка;
 • 052 Політологія;
 • 053 Психологія;
 • 054 Соціологія;
 • 061 Журналістика;
 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
 • 073 Менеджмент;
 • 075 Маркетинг;
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • 281 Публічне управління та адміністрування;
 • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії;
 • 292 Міжнародні економічні відносини;

зможуть надіслати скан-копії (фотокопії) документів для реєстрації на електронну адресу vstup@udpu.edu.ua

Перелік документів, необхідних для реєстрації:

заява-анкета;

документ, що посвідчує особу;

облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання у минулих роках);

медичний висновок за формою 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов);

довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання у поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання).

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

Приймальна комісія УДПУ імені Павла Тичини перевіряє наявність документів необхідних для реєстрації вступника та надає відповідь про отримання документів.

Якщо після перевірки буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, тоді на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Приймальної комісії надсилає повідомлення про відмову в реєстрації, з вказанням причини відмови.

Здійснивши всі необхідні перевірки документів та реєстрацію вступника, представник Приймальної комісії надсилає скановану копію реєстраційної картки та бланка екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в анкеті-заяві. Вступнику необхідно перевірити інформацію, зазначену на сканованих копіях документів, та в разі виявлення помилок звернутися до Приймальної комісії упродовж часу, відведеного для реєстрації.

Для кожного вступника, якому виготовлено бланк екзаменаційного листка, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюється інформаційна сторінка «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.

Телефони для консультації:

096-033-96-33 – Світлана Володимирівна

063-149-79-88 – Іванна Василівна

e-mail: vstup@udpu.edu.ua

Міні галерея


Травень
Липень