У магістрів Інституту економіки та бізнес-освіти розпочалася випускна атестація

  • Дата публікації: 19.05.2022

  В Навчально-науковому інституті економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини розпочалась випускна атестація магістрів спеціальностей 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльнісь, 241 Готельно-ресторанна справа.
  Випускна атестація – це важливий етап для студентів випускних курсів. Атестація випускників здійснюється Екзаменаційними комісіями для встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, компетентностей та досягнутих програмних результатів навчання вимогам освітньо-професійних програм.
  В умовах воєнного часу випускна атестація проводиться дистанційно, за допомогою платформи Google Meet та Інформаційно-освітнього середовища Moodle.
  Бажаємо здобувачам вищої освіти успішного складання випускної атестації, а також досягнення у майбутньому своїх професійних цілей!

Міні галерея


Травень
Липень