НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР «РОЛЬ БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР У ФОРМУВАННІ СУЧАСНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ»

  • Дата публікації: 15.11.2021

11 листопада 2021 року кафедра економіки та соціально-поведінкових наук провела (дистанційний формат) науково-практичний семінар «Роль бізнесу та підприємницьких структур у формуванні сучасних компетентностей здобувачів освіти».

З вітальним словом та доповіддю «Бізнес-освіта як соціальний феномен сучасності та фактор підприємницького успіху» виступив завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук, доктор педагогічних наук, доцент Олександр Кірдан. У своїй доповіді він наголосив на пріоритетності формування кар’єрної компетентності у випускників освітніх програм «Економіка» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Ця компетентність фактично окремо не виділяється та розглядається, здебільшого, як інтегрована ознака набутих майбутнім фахівцем як суб’єктом ринку праці професійних якостей, здібностей та здатностей.

У семінарі взяли участь науково-педагогічні працівники інституту, здобувачі вищої освіти, а також представники бізнесу. Зокрема, значний інтерес викликала доповідь професора, доктора економічних наук, професора, депутата міської ради, представника бізнесу Ольги Чирви. Вона розповіла про формування компетентностей сучасних фахівців з економіки, застосування сучасних освітніх технологій, ролі університетів у розвитку суспільства в контексті моделі «держава – університет – бізнес».

Директор ПП «Інтер Центр» Анатолій Яценко, який також є стейкхолдером ОП Економіка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, зосередив увагу на ролі та значенні спеціальних знань та умінь випускників. Були обґрунтовані особливості побудови кар’єри молодими спеціалістами, залежності їх кар’єрного зростання від рівня фахової підготовки та особистих якостей.

Роботодавці та студенти, які взяли участь у роботі семінару обмінялися досвідом, думками та очікуваннями щодо працевлаштування та побудови кар’єрних траєкторій.

Результати роботи семінару будуть використані у процесі удосконалення освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка.

 

Міні галерея


Квітень
Червень