Науково-практичний семінар «Практичні аспекти гармонізації облікової системи суб’єктів господарювання»

  • Дата публікації: 30.11.2021

30 листопада 2021 року кафедрою фінансів, обліку та економічної безпеки НН інституту економіки та бізнес-освіти було організовано роботу науково-практичного семінару «Практичні аспекти гармонізації облікової системи суб’єктів господарювання». У роботі семінару прийняли участь головні бухгалтера підприємств, викладачі та студенти університету.

В сучасних умовах розвитку бізнесу стає необхідним вирішення проблеми розвитку бухгалтерського обліку як професійної діяльності шляхом впровадження нових теоретичних та практичних рекомендацій з удосконалення системи бухгалтерського обліку, що будуть ґрунтуватися на засадах соціально-орієнтованої економіки та будуть спрямовані на подолання негативних наслідків глобалізації, про що зазначила модератор зустрічі, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Тетяна Демченко.

Вдовиченко Олена, головний бухгалтер  господарського товариства з додатковою відповідальністю «ІСКРА», м. Умань  в своїй доповіді розкрила особливості ведення бухгалтерського обліку в готельно-ресторанному бізнесі, розказала про склад бухгалтерської служби на підприємстві.

Фесенець Тетяна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності (головний бухгалтер) Паланської громади Черкаської області Уманського району акцентувала увагу на необхідності законодавчих змін у сфері обліку операцій з фінансовими, грошовими та матеріальними ресурсами, особливо, коли стоїть питання використання коштів громади і оформлення усіх супровідних документів.

Галич Альона, головний бухгалтер приватного підприємства «Інтерес-центр», м. Умань підтримала дискусію щодо необхідності змін у нормативно-правовому полі і добавила про необхідність законодавчих актів щодо організації обліку операцій з податку на додану вартість, можливості ефективного здійснення розрахункових операцій на підприємстві.

Важливість проведення як внутрішнього так і зовнішнього аудиту на підприємстві, вплив його результатів на прийняття управлінських рішень як на діяльність бухгалтерської служби так і  підприємства в  цілому обґрунтувала у своїй доповіді доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Інна Бержанір.

В ході відеозустрічі ставилися запитання до доповідачів і вони давали кваліфіковані відповіді на них, що давало можливість всебічно охопити дану тематику науково-практичного семінару. Подібні заходи є важливими як для студентів і викладачів університету, так і для практиків – головних бухгалтерів у сфері розширення кордонів отримання інформації.

Міні галерея


Травень
Липень