НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

  • Дата публікації: 08.11.2021

5 листопада 2021 р. відбулася настановча конференція за участю завідувачів кафедр та керівників з виробничої практики для здобувачів вищої освіти IV курсу освітнього ступеня «бакалавр», які навчаються за освітніми програмами: Туризм; Готельно-ресторанна справа; Облік і оподаткування; Фінанси, банківська справа та страхування; Маркетинг; Менеджмент; Підприємництво та біржова діяльність; Економіка.

Організатором конференції стала Олеся Демꞌянишина – к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, заступник директора з практичної підготовки, яка повідомила учасників, що метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти у процесі вивчення певного циклу фахових та вибіркових компонентів, ознайомлення з виробничими процесами і технологічними циклами на підприємстві, відпрацювання практичних вмінь,  навичок за освітньою програмою, а також збір фактичного матеріалу для підготовки випускних кваліфікаційних робіт.

Особливу увагу було зосереджено на рекомендаціях щодо оформлення необхідних документів, якими мають керуватися студенти: методичні рекомендації з проходження практики, індивідуальний план, договір про практику, клопотання, направлення на практику, звіт та щоденник практики.

Керівники ознайомили здобувачів із програмами практик та етапами їх проходження. Здобувачі активно долучались до обговорення.

Настановча конференція стала ефективним інструментом організації та підготовки здобувачів вищої освіти для проходження виробничої практики і виконання основних її завдань.

Міні галерея


Квітень
Червень