Зустріч бакалаврів з гарантом освітньої програми «Облік і оподаткування»

  • Дата публікації: 07.10.2021

На кафедрі фінансів, обліку та економічної безпеки відбулася зустріч здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр спеціальності 071 Облік і оподаткування з гарантом освітньої програми «Облік і оподаткування» к.е.н., доцентом Олесею Дем’янишиною.

Основною метою закладу вищої освіти на сьогоднішній день є отримання конкуретноспроможних випускників. А це можливо лише при створення умов для застосування отриманих компетентностей у вирішенні практичних завдань обраної сфери діяльності. Рівень фахової підготовки при цьому повинен визначатися вмінням здобувача вищої освіти застосувати свої знання у новостворених умовах, ситуаціях невизначеності, необхідності перенесення теоретичних знань та вмінь на обрану сферу діяльності на практиці.

Під час зустрічі Олеся Дем’янишина розповіла про особливості освітньої програми, зміни, що впроваджуються у новому навчальному році, перспективи їх подальшого розвитку. З іншого боку, здобувачі поділилися своїми враженнями від навчання на освітніх програмах, підкреслили позитивні та негативні сторони у дистанційному навчанні.

Гарант відповіла на запитання здобувачів і запросила активно долучатися до формування освітніх компонентів вільного вибору студентів задля підвищення якості освітніх послуг.

Таким чином, впродовж зустрічі відбулася цікава бесіда, результати якої обов’язково відобразяться на подальшому розвитку освітніх програм «Облік і оподаткування».

Міні галерея


Квітень
Червень