ОБГОВОРЕННЯ У СТУДЕНТСЬКИХ ГРУПАХ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ

  • Дата публікації: 21.10.2021

Для заохочення учасників освітнього процесу до етичної поведінки та формування навичок протидії академічній нечесності в Інституті економіки та бізнес-освіти 20 жовтня 2021 року на кураторській годині кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки ННІЕБО відбулось обговорення питань академічної доброчесності і принципів академічної етики зі студентами спеціальностей «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування».

Завідувач кафедри Тетяна Корнієнко та заступник директора з наукової роботи Людмила Чвертко ознайомили здобувачів вищої освіти зі змістом нормативних актів і внутрішніми документами Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, на основі яких формується політика академічної доброчесності у закладі освіти в цілому і на освітніх програмах кафедри, зокрема.

Для підвищення рівня обізнаності та стану академічної доброчесності в університеті питання академічної доброчесності та дотримання загальноприйнятих норм морально-етичної поведінки студентів інституту постійно порушуються кураторами під час спільних зустрічей з академічними групами.

Серед студентів ця тема викликала інтерес і жваву дискусію, а також розуміння того, що дотримуватися академічної доброчесності потрібно кожному. 

Міні галерея


Травень
Липень