НОВА ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНА ПОСЛУГА

  • Дата публікації: 08.10.2021

За ініціативи гаранта освітньої програми «Туризм» ОС «бакалавр», к.е.н., доцента Лесі Слатвінської здійснено презентацію туристичної послуги як складової туристичного продукту м. Умань, проведено авторську екскурсію на тему: «Умань – освітній та гостинний центр Черкащини». Апробація екскурсії відбулася за участі здобувачів вищої освіти ОС «молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр» спеціальностей «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа», а також науково-педагогічних працівників кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи.

Проведений захід забезпечує формування загальних та фахових компетентностей майбутніх фахівців для здійснення професійної діяльності у сфері туризму з метою розробки, просування, реалізації та організації споживання туристичного продукту, послуг, що відповідає меті реалізації освітньо-професійної програми «Туризм».

Відзначимо, що презентація туристично-екскурсійної послуги націлена на розвиток Черкащини як туристичної дестинації, просування місцевого туристичного продукту, промоцію туристичного міста Умань, формування та розширення спектру туристичних продуктів міста, популяризацію освітніх послуг у сфері обслуговування.

 

Міні галерея


Травень
Липень