Академічна доброчесність як запорука якісної освіти

  • Дата публікації: 04.10.2021

Якісна зміна системи вищої освіти вимагає розроблення нових підходів до навчання та викладання, що сприятиме формуванню академічної культури. Академічна доброчесність є поняттям загальноприйнятим у розвинутих країнах сучасного світу.

30 вересня 2021 року викладачі кафедри економіки та соціально-поведінкових наук провели науково-практичний семінар «Академічна доброчесність як запорука якісної освіти» для здобувачів вищої освіти НН Інституту економіки та бізнес-освіти.

Розпочав семінар модератор заходу, доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Євген Підлісний. Головною метою семінару є розгляд питань визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу, з метою забезпечення довіри до результатів навчання.

Доцент кафедри економіки та соціально-поведінкових наук ННІЕБО УДПУ імені Павла Тичини Ганна Чирва наголосила, що університет прагне створити середовище, яке сприяє навчанню і роботі, обміну знаннями, впровадженню інновацій, інтелектуальному розвитку співробітників і студентів, підтриманню особливої університетської культури.

Голова студентської ради НН Інституту економіки та бізнес-освіти Владислав Шевчук відзначив, що політику, стандарти і процедури дотримання академічної доброчесності в університеті регулює Кодекс академічної доброчесності, який визначає правила та норми академічної доброчесності, етичної поведінки, професійного спілкування працівників та студентів.

Завершив зустріч д.пед.н., професор, завідувач кафедри економіки та соціально-поведінкових наук Олександр Кірдан, який підсумовуючи зазначив, що чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма, причетними до освітнього процесу. Відвага ж є здатністю чинити доброчесно та вимагати від себе того ж, чого очікуєте отримати від інших. Ці постулати є основою функціонування спільноти УДПУ імені Павла Тичини, взаємоповаги та честі.

Міні галерея


Квітень
Червень