Співпраця зі стейкголдером освітньої програми  «Готельно-ресторанна справа»

  • Дата публікації: 29.09.2021

У сучасних умовах підвищуються вимоги до відповідності рівня підготовки фахівців сфери індустрії гостинності запитам працедавців, до забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку праці.

Постійна співпраця з фахівцями  в галузі обслуговування, стейкголдерами та роботодавцями – є невід’ємною складовою роботи кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

27 вересня 2021 року відбулася зустріч із стейкголдером на підприємстві індустрії гостинності з гарантами освітніх програм, науково-педагогічними працівниками кафедри технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи, здобувачами вищої освіти спеціальності «Готельно-ресторанна справа» та «Туризм» з директором ГтзДВ «Іскра» Миколою Поліщуком, головним бухгалтером підприємства Оленою Вдовиченко та старшим адміністратором Володимиром Неситовим.

Основною метою зустрічі було ознайомлення здобувачів з роботою закладу індустрії гостинності; процесом організації виробництва та обслуговування споживачів; корпоративною культурою та якістю надання послуг в готельно-ресторанному комплексі. Особливу увагу було зосереджено на актуальні питання роботи закладу під час карантинних обмежень у період пандемії COVID-19.

Даний захід дав  можливість здобувачам  покращити практичні навички та фахові компетентності за спеціальністю.

Дякуємо директору ГтзДВ «Іскра» Миколі Поліщуку за співпрацю!

Міні галерея


Травень
Липень