КНИГА – НАЙПРЕСТИЖНІЖЕ ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ

  • Дата публікації: 08.09.2021

КНИГА – НАЙПРЕСТИЖНІЖЕ ДЖЕРЕЛО ЗНАНЬ

Бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини радо приймала першокурсників – здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.

Студенти урочисто отримали читацькі квитки та підібрали необхідну навчально-методичну літературу. Бібліотека ЗВО сприяє ефективному освітньому процесу та освоєнню обраних здобувачами освітньо-професійних програм.

До послуг студентів функціонує бібліотека та 6 читальних залів. Бібліотечний фонд є багатогалузевим і нараховує 423295 примірників вітчизняної та зарубіжної літератури. Протягом 2020 р. до бібліотеки надійшло 2922 примірників документів, передплачено 189 найменувань періодичних видань. Для покращення рівня доступності користувачів до літератури запроваджено електронний каталог бібліотеки університету, який станом на 01.01.2021 р. нараховує 90518 бібліографічних записів і 144851 примірників документів. Здобувачі інституту мають вільний доступ до журналів, що проіндексовані у наукометричних базах Scopus та Web of Science.

Міні галерея


Лютий
Квітень