Вступникам до магістратури!

  • Дата публікації: 18.06.2021

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти для здобуття ступеня магістра проводиться в такі терміни:

     – основна сесія єдиного вступного іспиту проходить 30 червня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти); спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту – за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України;

     – реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

     – відповідні вступні іспити з іноземної мови в закладах вищої освіти у випадках, визначених Умовами, проводяться за графіком основної та додаткової сесій єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у закладі вищої освіти вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

Звертаємо Вашу увагу на те, що абітурієнти звільнені від складання ЄВІ (за наявності підтверджуючої довідки встановленого зразка) подають документи до приймальної комісії з 22 червня до 25 червня 2021 року та складають іспит з іноземної мови 30 червня 2021 року (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання).

Перелік документів для вступу:

  1. документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  2. екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування (для вступників при вступі на ОС «Магістр»);
  3. документ, що посвідчує особу;
  4. ідентифікаційний код;
  5. військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  6. документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти;
  7. чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  8. два конверта з марками (Україна).

 

Детальна інформація за телефоном:

0984686834 – заступник з профорієнтаційної роботи

 

Міні галерея


Червень
Серпень