Вітаємо з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт!

  • Дата публікації: 01.05.2021

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт проводиться з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу талановитої молоді, підтримки наукової та творчої роботи студентів, стимулювання їх інтересу до дослідницької роботи, оволодіння ними інноваційними технологіями. Засновником Конкурсу є Міністерство освіти і науки України.

Основними завданнями Конкурсу є: виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; популяризація досягнень науки, техніки та інноваційних технологій; залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних працівників до активної роботи з обдарованою студентською молоддю.

Переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в цьому році стали й студенти Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини:

  • Руденко Тетяна, студентка ІІІ курсу 34 групи – зайняла 1 місце зі спеціалізації «Страхування», представивши роботу «Страхова екосистема новітній шлях розвитку страхових компаній» у Миколаївському національному аграрному університеті;
  • Остапенко Аліна, студентка ІІІ курсу 32 групи – зайняла 3 місце зі спеціалізації «Управління персоналом і економіка праці», представивши роботу «Туристична сфера як пріоритетний напрям діяльності малого бізнесу» у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця.

Вітаємо переможців конкурсу та їх наукового керівника, доктора економічних наук, професора кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом Чирву Ольгу за активну соціальну і громадську позицію та участь у розвитку національної економіки.

Бажаємо подальших наукових здобутків та перемог!

Квітень
Червень