УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНОМУ СЕМІНАРІ «ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ПРОХОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ АКРЕДИТАЦІЇ»

  • Дата публікації: 14.05.2021

12 травня 2021 Університетом імені Альфреда Нобеля організовано Міжнародний семінар «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної акредитації» за участю Центрального агентства з оцінювання та акредитації ZEvA (Німеччина) та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна).

Під час семінару викладачі ННІ економіки та бізнес-освіти: Максим Слатвінський, Ірина Кирилюк, Людмила Чвертко, Світлана Подзігун, Оксана Вінницька, Інна Поворознюк  ознайомились з проблемами узгодження вимог різних національних систем забезпечення якості вищої освіти; особливостями, проблемами та перспективами транскордонного забезпечення якості освіти для України; процесом безперервного удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості як основи успішного проходження міжнародної акредитації; досвідом проходження міжнародної акредитації освітніх програм Університету імені Альфреда Нобеля в агентстві ZEvA (Німеччина)», досвідом Польської акредитаційної комісії в моніторингу й забезпеченні якості вищої освіти та ін.

Ознайомлення з широким спектром питань як з позиції акредитаційних агентств, так і закладів вищої освіти сприяє обміну досвідом провідних ЗВО щодо вдосконалення внутрішніх систем забезпечення якості та інтеграції системи вищої освіти України в Європейський освітній простір.

Міні галерея


Квітень
Червень