ПРОГРАМА РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ВІДДАЛЕНОМУ (ДИСТАНЦІЙНОМУ) РЕЖИМІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Травень
Липень