ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН

  • Дата публікації: 01.03.2021

ІНСТРУКЦІЯ

 

для здобувачів освіти Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти щодо особливостей вільного вибору навчальних дисциплін

Навчальні дисципліни за вибором здобувача освіти, або дисципліни вільного вибору, – це дисципліни, які вводяться закладом вищої освіти для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи, надають можливість більш повного забезпечення освітніх кваліфікаційних вимог на ринку праці, ефективного використання можливостей університету, здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та освітніми програмами, що визначають характер майбутньої професійної діяльності; сприяють академічній мобільності студента та реалізації його освітніх інтересів.

Здобувачі вищої освіти другого і старших курсів здійснюють вибір навчальних дисциплін (пакетів), як правило, не пізніше початку весняного семестру, який передує навчальному року, під час якого заплановане їх вивчення.

Здобувачі вищої освіти, які навчаються за освітніми програмами, у яких вивчення дисциплін вільного вибору передбачено уже у першому навчальному році, здійснюють свій вибір упродовж перших двох тижнів навчання.

Вибіркові навчальні дисципліни обираються здобувачем освіти індивідуально із запропонованого переліку дисциплін вільного вибору, які входять до навчального плану з урахуванням особистих уподобань та перспектив майбутньої професійної діяльності.

До 1 квітня студенти повинні ознайомитись із «Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» та переліком дисциплін вільного вибору на 2021/2022 н. р. (розміщені на сайті Університету).

В цей же час здобувачі освіти можуть ознайомитись зі змістом дисциплін вільного вибору шляхом опрацювання силабусів цих дисциплін.

Здобувачі освіти, ознайомившись зі змістом дисциплін (силабусами) до 15 квітня мають подати заяви на вивчення дисциплін вільного вибору на кафедру відповідальній особі.

Здобувач освіти, який без поважних причин не скористався правом вибору, буде записаний на вивчення тих дисциплін, які запропонує випускова кафедра.

Вибрані здобувачем освіти дисципліни включаються до індивідуального навчального плану і є обов’язковими для вивчення.

 

Покроковий алгоритм вибору дисципліни здобувачем освіти:

1. Ознайомтесь із «Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини» та переліком дисциплін вільного вибору на 2021/2022 н. р.

2. Ознайомтесь із силабусами дисциплін, які Вас зацікавили.

3. Якщо бажаєте дізнатися більше про дисципліну, яка Вас зацікавила, зверніться на кафедру, яка забезпечує викладання відповідної дисципліни.

4. Зробіть свідомий вибір із запропонованого переліку дисциплін. Напишіть заяву за встановленою формою та віддайте її відповідальній особі на кафедрі.

 

Травень
Липень