ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» спеціальності «281 Публічне управління та адміністрування»

Квітень
Червень