ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Менеджмент» спеціальності «073 Менеджмент»

Травень
Липень