ЄВІ 2021

  • Дата публікації: 03.02.2021

Відповідно до Умов прийому 2021 року всі вступники, які отримають або вже отримали диплом ОС Бакалавр мають зареєструватись на ЄВІ (Єдиний вступний іспит) для продовження навчання на ОС Магістр (ІІ рівень вищої освіти). Цьогоріч, результат єдиного вступного іспиту є обов’язковим для вступу на всі спеціальності за освітніми програмами магістратури.

Під час реєстрації кожен вступник зможе обрати ту іноземну мову, яку вивчав (англійська, німецька, французька або іспанська).

У 2021 році будуть діяти результати ЄВІ за 2020 та 2021 роки.

За структурою тестові завдання ЄВІ відрізняються від звичайного відомого нам ЗНО з іноземної мови, в ньому відсутні частина «Розуміння мови на слух (аудіювання)» та частина «Письмо», натомість, буде частина «Читання» та «Використання мови». Також зменшено час виконання завдань, вступники будуть виконувати їх всього лиш 60 хвилин.

Для створення тестових завдань частини «Читання» використовують автентичні тексти з друкованих періодичних видань, інтернет-видань, інформаційно-довідкових і рекламних буклетів, художньої літератури.

Тексти для ознайомлювального читання можуть містити до 5 % незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання – до 3 %, про значення яких можна здогадатися з контексту за словотворчими елементами та за співзвучністю з рідною мовою (слова-інтернаціоналізми).

Загальний обсяг текстів становить до 2 500 слів.

В частині «Використання мови» обов’язковим буде виявлення свого рівня сформованості мовленнєвих та мовних граматичних і лексичних навичок. Учасник повинен вміти аналізувати та зіставляти інформацію, правильно вживати лексичні одиниці та граматичні структури та встановлювати граматичні зв’язки між текстами.

Лексичний мінімум вступника складає 2 500 одиниць відповідно до сфер спілкування і тематики текстів.

На базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини організовано заняття з підготовки до ЄВІ у зручний для здобувачів вищої освіти час. Заняття проходять у дистанційному режимі із використанням пакетів спеціалізованого хмарного програмного забезпечення та інструментів для спільної роботи, зокрема Google Meet, Zoom.

Запрошуємо здобувачів вищої освіти ННІ економіки та бізнес-освіти освітнього ступеня бакалавр і випускників інших ЗВО, що планують продовжувати навчання на ОС Магістр на базі нашого університету, відвідати такі курси абсолютно безкоштовно відповідно до представленого нижче графіка.

За більш детальною інформацією звертайтеся до координатора за тел. +380679549221 (Дем’янишина Олеся Андріївна)

Лютий
Квітень