НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

  • Дата публікації: 16.12.2020

Проведення актуальних досліджень здобувачами початкового (молодший бакалавр), першого (бакалавр) та другого (магістр) рівнів вищої  освіти спеціальності 051 «Економіка» є пріоритетним напрямом наукової роботи кафедри економіки та соціально-поведінкових наук.

Протягом першого семестру 2020–2021 н.р. відбулася низка засідань наукового гуртка «Актуальні проблеми державного регулювання в Україні», що функціонує у рамках кафедральної наукової теми «Інвестиційно-інноваційна складова структурної трансформації економіки України».

Активне включення студентів в освітню та наукову діяльність у процесі опанування освітньої програми «Економіка» дає вагомі результати, що засвідчується їхньою участю у науково-комунікаційних та інноваційних заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів, опублікуванням результатів досліджень.

Зокрема, Сергій Кірдан студент ННІ економіки та бізнес-освіти 1-го курсу заочної форми навчання освітньо-професійної програми «Економіка» у період 13–30 листопада 2020 року взяв участь у програмі особистісного та професійного розвитку молоді «Державотворець, регіональний рівень якої проходив у м. Умань (організатори програми – Міністерство молоді та спорту України, Українська академія лідерства, USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія» (SACCI)

8 грудня 2020 р. виступив із доповіддю «Обґрунтування необхідності прийняття Закону України «Про паломництво хасидів до м. Умань» на VІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Сучасний менеджмент: тенденції, проблеми та перспективи розвитку» (Університет імені Альфреда Нобеля, Дніпро). Разом із молодими науковцями з України та інших країн Сергій взяв участь у обговоренні проблем розвитку системи менеджменту організацій у таких аспектах, як інноваційна діяльність та шляхи вирішення деяких проблем державного управління».

16 грудня 2020 р. взяв участь у VI Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій», що відбулася у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського.

Міні галерея


Квітень
Червень