Конкурсний донабір експертів зі студентів та аспірантів

  • Дата публікації: 14.12.2020

Національне Агентство із забезпечення якості вищої освіти продовжує набір здобувачів освіти: студентів та аспірантів до числа експертів з акредитації освітніх програм.

Національне Агентство розпочало новий процес акредитації освітніх програм, який побудований на сучасній парадигмі здобуття освіти, Європейських стандартах та кращих практиках європейських університетів. До цього рівноправно залучені представники освіти (науково-педагогічні, наукові працівники), студентства та бізнесу/виробництва.

Експерт-студент отримує:

  1. Голос студентства в провадженні оцінки та вдосконалення вищої освіти;
  2. Навчання щодо оцінки освітніх програм та розуміння прав/ролі студентства;
  3. Моніторинг досвіду інших закладів, у тому числі для покращення свого;
  4. Гонорар за акредитацію та компенсацію витрат за відрядження;
  5. Знайомство та спілкування з небайдужими до якісних змін студентами та викладачами зі всієї України;
  6. Можливість працювати експертом-студентом ще 1 рік після отримання диплому.

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням

Травень
Липень