ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ОПП «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

  • Дата публікації: 28.10.2020

28 жовтня 2020 р. відбулася зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти в форматі  відео зустрічі в Google meet.

На початку відео зустрічі гарант к.е.н., доцент Тетяна Демченко наголосила на важливості участі здобувачів вищої освіти в освітньому процесі згідно переходу України на європейські стандарти освіти.

Під час зустрічі  було обговорено такі питання як практичне значущість освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для здобувачів, для роботодавців, для суспільства. Зазначено позицію щодо унікальності ОПП «Облік і оподаткування» для здобувачів Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти.

В ході відео зустрічі  було акцентовано увагу на важливості ролі здобувачів вищої освіти при реалізації особистісного потенціалу в межах освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» шляхом впливу на вибір як обов’язкових компонент програми так і дисциплін  вільного вибору.

Студенти мали можливість задати питання та отримати вичерпні відповіді в процесі відео зустрічі, а також їм було запропоновано презентаційний матеріал щодо доступу до освітньої програми «Облік і оподаткування» на головному сайті Уманського державного педагогічного університету.

Значенням такої зустрічі є важливість зворотного зв’язку, активного спілкування на постійній основі між здобувачами вищої освіти, між гарантом та членами проєктної групи, зустрічей і консультацій з обговорення поточного стану і перспектив освітньої та наукової діяльності у сфері обліку і оподаткування.

Міні галерея


Травень
Липень