Впровадження дистанційних форм навчання стають нагальною потребою

  • Дата публікації: 02.10.2020

Згідно навчального плану, на кафедрі технологій та організації туризму і готельно-ресторанної справи із використанням засобів електронного спілкування (конференція Googl Meet) проведено захист результатів навчальної практики з краєзнавства та виробничої практики освітньо-професійних програм Готельно-ресторанна справа та Туризм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Перед проведенням дистанційного захисту зі студентами попередньо були проведені загальні збори в форматі онлайн-конференції. Під час зборів студентам роз’яснили умови проведення захисту, відповіли на питання, пов’язані зі структурою доповіді та технічними моментами дистанційного захисту.

Для допуску до захисту кожен студент попередньо підготував та завантажив звіт та щоденник з проходження практики, розроблені на кафедрі спеціально для дистанційного формату. Для доповіді студенти підготували презентації, в яких вони продемонстрували результати практики. Після кожної доповіді відбулося її обговорення, на якому члени комісії мали можливість задати питання та висловити зауваження та пропозиції стосовно представленої роботи, а також рекомендації щодо подальшого впровадження результатів навчальної практики в майбутніх дослідженнях.

До цього моменту студенти та викладачі вже мали досвід дистанційного проведення заліків та екзаменів під час сесії в травні – червні 2020 року, але навчальна практика захищається в такому форматі вперше, і враження в цілому дуже позитивні. Це була перша спроба, і ми можемо впевнено сказати, що вона була вдалою!

Міні галерея


Квітень
Червень