Залучення професіоналів-практиків до проведення занять для здобувачів вищої освіти спеціальності 242 «Туризм»

  • Дата публікації: 13.10.2020

13 жовтня 2020 року для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Туризм ОС «молодший бакалавр» з метою формування загальних та фахових компетентностей у сфері туризму
проведено практичне заняття на тему: «Культурно-історичні і краєзнавчо-туристичні ресурси» з навчальної дисципліни «Туристичне краєзнавство».

 Заняття провів директор Державного історико-архітектурного заповідника «Стара Умань» – Владислав Давидюк. Дослідник культурно-історичної спадщини Уманщини поділився з присутніми результатами своїх досліджень щодо історичного минулого туристичних об’єктів Умані,  ознайомив з культурно-історичними та краєзнавчо-туристичними ресурсами, розкрив їх значення  для розвитку туризму міста.

Використання досвіду професіонала-практика дозволило досягти високого рівня сприйняття навчального матеріалу та викликало  жваву дискусію. Проведення таких занять сприяє формуванню професійних компетентностей та є запорукою отримання якісних знань з дисципліни і набуття практичних  навичок відповідно до сучасних  вимог роботодавців.

Міні галерея


Травень
Липень