Науково-дослідна лабораторія розвитку інноваційного підприємництва Навчально-наукового інституту економіки та бізнес-освіти

  • Дата публікації: 02.10.2020

Науково-дослідна лабораторія розвитку інноваційного підприємництва здійснює свою діяльність з метою розроблення наукових положень, спрямованих на удосконалення розвитку інституційного забезпечення інноваційної діяльності підприємництва.

Основні функції науково-дослідної лабораторії – надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам; придбання та підтримка у належному технічному стані приладів, обладнання та матеріалів для виконання науково-дослідних робіт; збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності лабораторії; підготовка науково-педагогічних кадрів.

З 2015 року в межах лабораторії проводяться дослідження згідно тематики, зареєстрованої в УкрІНТЕІ: «Теоретичні та методичні основи інтелектуалізації як інноваційної складової економічного розвитку регіонів» та з 2016 року – «Організаційно-економічні засади управління інноваційним розвитком національного господарства: маркетинговий та інтеграційний аспекти».

Науково-дослідна лабораторія стала співорганізатором 6 Міжнародних науково-практичних конференцій, 4 Всеукраїнських науково-практичних конференцій, Всеукраїнського форуму та близько 30 науково-методичних семінарів.

Важливим аспектом діяльності лабораторії є студентська науково-дослідна робота. Нині на базі лабораторії функціонує 3 наукових гуртки та 2 проблемні групи. Щорічно близько 80 студентів беруть участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також конференціях за кордоном – Білорусі, Болгарії, Литві, Латвії та Польщі. Близько 40 студентів беруть участь в предметних олімпіадах, а також стають переможцями у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та бізнес-планів.

Особливу роль в діяльності лабораторії відіграють дослідження магістрів інституту, які в своїх напрацюваннях враховують сучасні можливості співпраці науки й виробництва. Після закінчення навчання кращі студенти мають можливість продовжити наукову дослідницьку роботу в аспірантурі.

Вагомим результатом функціонування лабораторії розвитку інноваційного підприємництва є захист 3 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Отримано 14 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір.

Міні галерея


Травень
Липень